Pospěšte si a zaregistrujte se u sázkové kanceláře Mostbet v České republice a získejte bonus k prvnímu vkladu na sportovní sázení nebo online kasinové hry. Pěkný design, příznivé kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry dělají z této platformy jednu z nejlepších na světě. A hraní v mobilní aplikaci Mostbet vám umožní sázet ze smartphonu, ať jste kdekoli!

Jelikož požadavky zákazníků neustále rostou, i sebedokonalejší Hifi souprava bez úpravy poslechového prostoru nemůže fungovat na 100%, proto poskytuji na přání zákazníka :

  • Proměření poslechového prostoru.
  • Navržení optimálního umístění reprosoustav v poslechovém prostoru i s ohledem na mnohdy omezené možnosti rozmístění nábytku.
  • Navržení správného typu + množství akustických panelů zn.Vicoustic- případně použití stávajících.
  • Po instalaci všech panelů znovu proměření poslechové místnosti + případné korekce vedoucí k finální verzi.

pozn. Veškeré poradenství bude neustále konzultováno s investorem s ohledem na design poslechového prostoru a může být rozvržena do několika etap právě s ohledem na finanční možnosti klienta.

Pro cenovou kalkulaci proměření a komplexního návrhu  akustiky mě neváhejte kontaktovat.

mikrofon-akustika panely-web

Zde jen zlomek teorie akustiky poslechových místností : Kde končí sebedokonalejší poslechová aparatura?

Obvykle jsou to reproduktory. Dál už se šíří zvukový signál prostorem, ve kterém se posluchač nachází. Výsledná kvalita poslechu je tedy dána nejen poslechovou aparaturou ale i akustickou kvalitou poslechového prostoru. Důležitá je i poloha zdrojů a místa poslechu vůči prostoru a sobě navzájem. Tento fakt je v amatérských podmínkách často opomíjen a jeho špatné řešení může být důvodem nepříjemného nebo zkresleného dojmu z poslechu.

Jak se chová v uzavřeném prostoru?

Vliv na šíření zvuku má především velikost prostoru, poměr šířky, délky a výšky, tvar prostoru a akustické vlastnosti materiálů ploch, jimiž je prostor vymezen. Zvukové vlny se k posluchači od zdroje dostávají přímo nebo odrazy od jednotlivých ploch. Vyváženost přímých vln a odražených vln, jejich časové zpoždění, hustota apod. určují výsledný charakter poslechu. Dalším problémem je odlišné akustické chování prostoru na různých kmitočtech. Pro základní charakteristiku akustiky prostoru se používá tzv. doba dozvuku T (s). Ta by se pro poslechovou místnost (domácí kino, nebo hi-fi stereo poslech) měla pohybovat v rozmezí od cca 0,3 s do 0,6 s.

Co udělat pro to, aby poslechová místnost nezhoršovala kvalitu poslechu?

V případě profesionálních studií je to otázka náročných akustických měření, výpočtů, modelů apod. Pro domácí poslech doporučujeme postupovat alespoň podle následujících bodů:

- pokud to je reálné, vybrat místnost, jejíž rozměry (d, š, v) nejsou identické respektive netvoří celistvé násobky

- zvolit zvukovou aparaturu adekvátně velikosti prostoru

- umístit ozvučení pokud možno symetricky k ose poslechu

- vhodně umístit jednotlivé reprosoustavy, pokud možno neumísťovat je až těsně do rohu, dbát na to, aby jejich vzdálenost k posluchači byla stejná, nasměrovat osy reprosoustav do poslechového místa

- místo poslechu by mělo být situováno tak, aby vzdálenost mezi levou přední reprosoustavou, pravou přední reprosoustavou a místem poslechu tvořila cca rovnostranný trojúhelník, nemělo by být však pokud možno až u zadní stěny, ale alespoň 1 m od ní

- vybavit, nebo doplnit prostor akustickými materiály, tak, aby se zoptimalizovala doba dozvuku, eliminovaly nežádoucí odrazy a vytvořilo vhodné akustické pole z přímých a odražených vln.

- zajistit vhodné rozložení akustických materiálů, aby jejich účinnost byla efektivní

Co jsou to akustické materiály?

Za akustický materiál lze považovat vše, ale u speciálních akustických materiálů víme, jak se přesně chovají a jejich účinnost je obvykle vyšší než u běžných materiálů. Využívá se i jejich selektivita pro různá kmitočtová pásma. U akustických materiálů sledujeme dvě základní funkce, a to jejich schopnost tlumit akustickou energii schopnost modifikovat odraz (nejčastěji chceme, aby zvyšoval difuzitu odrazů). Vyrábějí se buď sériově, nebo na zakázku. Mezi zvlášť zajímavé patří výrobky portugalské firmy Vicoustic, který je nejen výborný z hlediska akustických vlastností, ale taktéž je u mnoha zákazníků po celém světě oblíben s ohledem na design a lze jej takřka začlenit do jakéhokoliv poslechového prostoru, protože většina panelů je k dispozici ve více barevných odstínech a často v přírodních povrchových úpravách.

Co je to akustický nábytek?

Jde o velmi zajímavé řešení akustických úprav, které nezaberou vlastně žádné další místo a zároveň mají velmi vysokou účinnost, a to i na nízkých kmitočtech. Při použití akustického nábytku respektive jeho komponent, nemusí být místnost přeplněna klasickým nábytkem pro dosažení stejného výsledku. Nebo může být doplněna či zaměněna jen část původního nábytku. Možno kombinovat i s klasickými akustickými úpravami.

Kam umístit akustické materiály respektive akustický nábytek?

Důležité je uvědomit si odlišnou funkci jednotlivých akustických materiálů respektive jejich účinnost v závislosti na frekvenci. Dále je nutné vycházet z aktuálního stavu vybavení poslechové místnosti. Odlišné je i pojetí pro domácí kino, anebo klasický stereofonní poslech. Existuje pochopitelně více možností. Jedna z nich je umístění akustických prvků efektivních na nízkých kmitočtech do rohů místnosti a na přední stěnu (za aparaturu nebo vedle ní). Boční stěny ošetřit materiály účinnými na středních a vysokých kmitočtech.Strop by měl být buď zvukově pohltivy, nebo jen částečně pohltivy. Zadní stěna pak zvukově pohltivá, nebo difůzní. Podlaha může být odrazivá i pohltiva. U bočních stěn dbát hlavně na symetrii akustických úprav.

Jaké jsou pověry nejčastější chyby?

Mezi pověry o nejlevnějším a nejúčinnějším akustickém materiálu patří tzv. plata od vajíček, jejichž účinnost je ve skutečnosti v porovnání s ostatními materiály mizivá. Mezi časté chyby se dá právě zařadit umístění drahé aparatury do prázdného pokoje. Pozor ale zase na přetlumení zvláště na vysokých kmitočtech (nepoužívat přehnaně koberec a některé nástřiky respektive jeden typ akustického materiálu. Někdy postačí vhodný závěs a rozumné množství nábytku. Obecně bychom se měli snažit o utlumení hlubokých kmitočtů, pak středního kmitočtového pásma. Vysoké kmitočty se zatlumí nejsnáze. Pozor bychom si měli dát také na tzv. třepotavou ozvěnu. Především by mělo být zvukové pole vyrovnané.

Co na závěr?

Profesionální studia věnují poměrně vysoké částky na řešení akustiky prostoru (někdy srovnatelná s technickým vybavením) Je to pochopitelné, neboť jsou tvůrci primárního záznamu, který podléhá přísným regulím a nutnosti kompatibility. U domácího kina či poslechu hi-fi soupravy je to otázka vlastní volby. Pro ty, kdo si pořizují dražší vybavení, by však investice cca 10 až 30 % z pořizovací ceny audio-video technologie měla být tím správným krokem ke zvýšené kvalitě poslechu. Lze si asi stěží představit někoho, kdo by obraz z video-projektoru za 100 000 Kč promítal na stěnu. U zvuku k něčemu podobnému často dochází a kvalita se dohání často jen zvýšením hlasitosti poslechu a přidáním na basech. Tady ale často můžeme narazit na nevoli souseda či vlastních členů rodiny, kteří nemusí být naladěni v tu chvíli na stejnou vlnu. Zde vyvstává z technického hlediska otázka správné zvukové izolace apod. Což je ale již součástí oboru stavební akustika. Na závěr lze tedy konstatovat, že pokud chceme investovat do kvalitního poslechu, je dobré zvolit cestu komplexního řešení, které doporučujeme konzultovat s odborníkem.

FOTO Z NOVĚ REKONSTRUOVANÉ POSLECHOVÉ MÍSTNOSTI (pro inspiraci), MONTÁŽ MODRÉ AKUSTICKÉ STĚNY, ODHLUČNĚNÍ A MONTÁŽ PODHLEDOVÉHO STROPU

1 2 3

VARIBASS + SUPERBASS EXTREME MULTI FUSER POLY WOOD + WAVEWOOD - detail
akustika-varibass akustika-multifusor-bok akustika-detail-Polywood-wawood
TRAP FUSER  podhledový strop + MULTIFUSER  VARIBASS - detail 
akustika-trapfuser  akustika-strop  detail-varibass 
FOTOGRAFIE INSTALACÍ AKUSTICKÝCH PANELŮ VICOUSTIC V PRAXI
akustika-4  akustika16  dali 
flexi-panel  goldblum  mbl 
sal-posledn  thiel  vicoustic-MBL 

cesta pro lepší SEO